Givee שמחה על בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט שלנו בכתובת: www.give-e.co.il ("האתר").
האתר הוקם במטרה לספק לגולשים ולקהל הלקוחות של האתר פלטפורמה נוחה לרכישת מתנות ומוצרים ברשתות החברתיות.
האתר אוסף ומרכז את המתנות והמוצרים הכי שווים ממגוון עסקים ברשתות החברתיות (״העסקים״), ומאפשר לגולשים להשוות ולרכוש את המוצרים ישירות מהעסק בצורה קלה, יעילה ומהירה.
ל-Givee מטרה מרכזית: לעזור ללקוחותיה למצוא את המתנות והמוצרים המושלמים עבורם.
1. כללי:
1.1. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
1.2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.3. תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
1.4. השימוש באתר הינו מגיל 12 בלבד. רכישה מעסק המפרסם את מוצריו באתר מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
1.5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
2. הגלישה באתר:
2.1. הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש.
2.2. בעת השארת פרטים או רכישה מעסק המפרסם את מוצריו באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו של האתר ו/או העסק). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירותי האתר ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
2.3. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
2.4. האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך רשתות חברתית ו/או פלטפורמה אחרת.
2.5. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר ו/או לבטל את רישומו לאתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לאתר, או לחסום גישתם אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
• אם בעת הרכישה מעסק המפרסם את מוצריו באתר או ההרשמה לאתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
• במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
• אם הופרו תנאי תקנון זה או תנאי תקנון של עסק;
• אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאתר או להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
3. המוצרים המוצעים לרכישה באתר:
3.1. שמות המוצרים המוצעים באתר יופיעו בדפי האתר.
3.2. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מוצרים.
3.3. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת לעסק ו/או ללקוחות האתר.
3.4. אופן הצגת המוצרים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר ולעסקים לא תהיה כל טענה בעניין זה.
4. רכישה מעסק המפרסם את מוצריו באתר:
4.1. ניתן לרכוש מוצרים המופיעים באתר בצורה ישירה מהעסקים המפרסמים באתר.
4.2. המחירים המופיעים בצמוד למוצרים באתר הם המחירים העדכניים. יש לשים לב כי המחירים הם ״החל מ-״ ובכל אופן, בשום מקרה, האתר לא יהיה מחויב כלפי הגולשים למחירים אותם הציע העסק, והעסק יהיה האחראי הבלעדי בעניין זה.
4.3. המחירים המופיעים באתר אינם כוללים דמי משלוח אשר ישתנו בהתאם למדיניות העסק.
4.4. התשלום בגין רכישת מוצר מעסק יתבצע בהתקשרות ישירה עם העסק ולאתר לא תהיה כל אחריות על אופן ההתקשרות ו/או תנאיה, לרבות עניינים הקשורים בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
4.5. ויודגש, האתר אינו צד להתקשרות בין גולש לבין עסק המפרסם את מוצריו באתר.
4.6. בנוסף להוראות התקנון יחולו על ההתקשרות עם עסק גם הוראות תקנון ומדיניות העסק.
4.7. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלום אחרים ללקוחות ונרשמים והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
5. מסלולי הצטרפות לעסקים
5.1. עסקים הפועלים ברשתות החברתיות וברשת האינטרנט יכולים לבקש להצטרף לאחד ממסלולי האתר להגדלת חשיפתם באתר וברשת האינטרנט (״המסלולים״).
5.2. הצטרפות למסלולי האתר כפופה לשיקול דעתו הבלעדית של האתר. האתר לא יהיה מחויב לאשר הצטרפותו של עסק למסלול כלשהו, בתשלום ו/או בחינם.
5.3. בהצטרפות למסלולים בתשלום תינתן אפשרות לביטול המסלול כל 3 (שלושה) חודשים. האתר עושה מאמצים ומשקיע בקידום ושיווק עסקים אשר הצטרפו למסלול בתשלום כך שלא יתאפשר לבטל מסלול שלא בנקודת יציאה.
5.4. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מסלולים.
5.5. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המסלולים המוצעים, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
5.6. אופן הצגת המסלולים באתר (אם בכלל) הינו על-פי שיקול דעתן הבלעדי של האתר.
5.7. לעסקים שיצטרפו למסלולי האתר, לא תהיה כל טענה באשר למקום ו/או אופן הצגת מוצריהם באתר ו/או ברשת האינטרנט. מסלולים בתשלום יהיו כפופים לתנאי המסלול כפי שיקבעו בין האתר לבין העסק.
5.8. מעת לעת, האתר עשוי להציע למצטרפים למסלול הצעות, הטבות והנחות שונות. האתר רשאי להציע הצעות והנחות כאמור, ולשנותם או להפסיקם בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתו.
6. לקוחות עסקיים
6.1. בתקנון זה למונח ״לקוח עסקי״ תהא המשמעות הבאה – רכישה המתבצעת על ידי מנהל משאבי אנוש ו/או מנהל רווחה או, לחלופין כאשר מדובר בהזמנה של למעלה מ- 5 מוצרים מאותו עסק.
6.2. לקוחות עסקיים יבצעו רכישות בהתנהלות ישירה מול האתר, בעמוד ייעודי ללקוחות עסקיים, כך שהאתר יהיה יתנהל מול העסק ויציע מחירים אטרקטיביים לרכישות עסקיות.
6.3. עסקים מסכימים ומתחייבים כי לא יצרו קשר עם לקוחות עסקיים שלא בהסכמת האתר וכי ההתנהלות העסקית של הלקוחות העסקיים תתבצע על ידי האתר בלבד.
7. מדיניות פרסום מוצרים באתר:
7.1. האתר שומר לעצמו את הזכות לא לאשר נוסח של פרסום מוצר שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר ו/או שאסור לפרסום ו/או למכירה על פי חוקי מדינת ישראל.
7.2. האתר רשאי להסיר ו/או לערוך כל פרסום באתר. כמו כן האתר שומר לעצמו את הזכות לדרוש מעסק המפרסם באתר אימות בעלות ו/או אישור שיווק ו/או יבוא על המוצרים אותם הוא מוכר.
7.3. מבלי לגרוע מהאמור, עסקים המצטרפים לאתר ו/או מפרסמים באתר, מסכימים, מתחייבים ומאשרים כי ידוע להם:
7.3.1. שהאתר ניתן לשימוש כפי שהוא ושהשימוש בשירותיו הוא באחריות העסק בלבד;
7.3.2. שאסור לעסק למכור ו/או לאפשר שימוש באתר לעסק אחר ו/או אדם אחר ו/או כל ישות אחרת;
7.3.3. שהאחריות לתוכן המוצרים שיועלה יהיה באחריותו הבלעדית של העסק, לרבות שינויים ועריכות שיבוצעו על ידי האתר;
7.3.4. שהאתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות העסק לשירותיו ומוצריו.
7.4. בעת שיגור או מסירת מוצרים ו/או תכנים לפרסום באתר, חלה על המפרסם האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, אין לפרסם באתר את התכנים הבאים:
• כל תוכן הידוע כשקרי, מטעה או מסולף;
• כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
• כל תוכן העלול להטעות צרכן;
• כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
• כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
• כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
• כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס") לרבות תוכנות עוינות ויישומים מזיקים למיניהם;
• כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;
• כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
• כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות או אפליה פסולה על בסיס כלשהו;
• כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית;
• כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט וכל תוכן שנועד לקדם את האינטרסים של מתחרי האתר.
7.5. האתר רשאי לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שימצא כי הופרו תנאי התקנון או שתכנים שפורסמו פוגעים או עלולים לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, באתר או במי מטעמו. בנוסף, האתר יהיה רשאי במקרה זה למנוע מעסק מלפרסם תכנים נוספים באתר ו/או לחסום את גישתו לאתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין.
7.6. מסירת תכנים ו/או תגובות לפרסום באתר מהווה אישור כי המפרסם הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום ו/או הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר. מובהר כי המפרסם מוחזק כאחראי לשאת בכל נזק ו/או הפסד ו/או תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד האתר בגין שימוש ללא היתר בתכנים כאמור.
7.7. במסירת התכנים לפרסום מוקנה לאתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.
8. אחריות האתר:
8.1. אין להסתמך על פירוט או תיאור מוצר המופיע באתר. יש להישמע להוראות בעל העסק המוכר את המוצר.
8.2. מוצרים המופיעים באתר מיוצרים ומסופקים על ידי עסקים, צדדים שלישיים לאתר. לקוחות האתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך: (1) שהאחריות למוצרים (ככל וישנה), ניתנת על ידי בעל העסק ובהתאם למדיניות בעל העסק; (2) שהם יישאו באחריות לפנות ולדרוש מבעל העסק פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם להם.
8.3. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר מוצגים על ידו.
8.4. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר שיסופק ללקוח. טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא תחייב את האתר.
8.5. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם עסק המפרסם את מוצריו באתר.
8.6. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס למוצר עצמו, תיאורו והתאמתו.
8.7. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, יהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
8.8. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה.
9. השימוש באתר:
9.1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד (כולל רכישה עסקית של מוצרים). אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב.
9.2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
9.3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
9.4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
9.5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
9.6. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
9.7. האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
9.8. על גולש ו/או משאיר פרטים לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.
10. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
10.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
10.2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לגולשים או לחברי המועדון באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
10.3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.
11. קניין רוחני:
11.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של האתר.
11.2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.
11.3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
11.4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.
12. סמכות שיפוט:
12.1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
12.2. לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.
13. מדיניות פרטיות:
13.1. האתר מכבד את פרטיות הלקוחות.
13.2. בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי )לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. )המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר").
13.3. המידע הנאסף באתר ישמש את האתר, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.
13.4. האתר ו/או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר למטרות הבאות:
• בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
• בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
• בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע למוצרים אותם האתר מספק;
• בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.
13.5. האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.
13.6. יחד עם זאת, האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:
• ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;
• האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
• על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר זה;
• אם תפר את התקנון של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
• בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
• אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.
כמו כן, יתכן שהאתר יעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר.
13.7. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.
14. צרו קשר:
14.1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:
דוא"ל שכתובתו: wearegivee@gmail.com

כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.
עדכון אחרון: אוגוסט 2020
דף הבית
אודות
בלוג
להצטרפות
לעדכונים והטבות שוות במייל:

אנחנו לא חופרים, מייל אחד בחודש

פאנל ניהול לעסקים
אנחנו גם כאן